Faktury - opis w rejestrach

  • Pole dotyczy opisu wpisów księgowych w rejestrach powiązanych z danym dokumentem. W większości przypadków można pozostawić to pole puste. Należy je wypełnić w przypadku eksportu usług za granicę, wprowadzając krótki opis tych usług.