Faktury - przepływy pieniężne

  • Przepływy pieniężne są wyliczane na podstawie płatności za faktury sprzedaży i zakupu.