Faktury - przypomnienia - przypomnienie ręczne

  • W zakładce Start / Płatności / Nierozliczone przychody i wydatki istnieje możliwość ręcznej wysyłki przypomnień. Zaznaczając tą opcję możemy określić domyślną treść i temat takiego przypomnienia