Faktury - rabaty przy kontrahencie

  • Procent rabatu dla danego kontrahenta.
  • Rabat będzie naliczany do pozycji faktury nie związanych z produktami oraz do pozycji związanych z produktem z zaznaczoną opcją "rabat".
  • Rabaty są również uwzględniane przy wystawianiu faktur automatycznych.