Faktury - opcja "odpowiedź do"

  • Adres ten jest widoczny jako nadawca wiadomości
  • Adres, na który będą wysyłane odpowiedzi na wiadomości e-mail z fakturami z naszego systemu