Faktury - schemat księgowy

 • Zwykły - faktura księgowana do rejestru VAT w dacie sprzedaży lub w przypadku jej braku - w dacie rozliczenia dostawy. Jeśli przed rozliczeniem dostawy otrzymano całość lub część płatności, faktura zostanie zaksięgowana w dacie rozliczenia w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
 • Usługi budowlane - odwrotne obciążenie - faktura zostanie zaksięgowana do KPiR wg daty sprzedaży, a do rejestru sprzedaży VAT wg daty wystawienia zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych świadczonych na rzecz innych firm. Schemat ten stosuje się w przypadku świadczenia jako podwykonawca usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia w przypadku gdy usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT.
 • VAT w dacie wystawienia faktury - schemat ten stosuje się w przypadku, gdy obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie wystawienia faktury. Dotyczy to:
  a) dostaw energii elektrycznej
  b) świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, usług ochrony i dozoru, stałej obsługi prawnej i biurowej.
  c) dostaw książek drukowanych (dotyczy sprzedaży na rzecz podatników - firm; przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych należy wybrać schemat Zwykły)
  d) świadczenia usług budowlanych (dotyczy sprzedaży na rzecz podatników - firm; przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych należy wybrać schemat Zwykły) - jeżeli usługi objęte są procedurą odwrotnego obciążenia należy wybrać schemat: Usługi budowlane - odwrotne obciążenie.
 • Faktura za opinię biegłego sądowego - tego rodzaju faktury są księgowane tylko do rejestru VAT w momencie otrzymania części lub całości zapłaty. Schemat dotyczy czynności wykazywanych na rzecz sądów i prokuratury. Nie dotyczy ekspertyz na rzecz zwykłych podmiotów.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej