Faktury - schemat księgowy

 • Zwykły - faktura księgowana do rejestru VAT w dacie sprzedaży lub w przypadku jej braku - w dacie rozliczenia dostawy. Jeśli przed rozliczeniem dostawy otrzymano całość lub część płatności, faktura zostanie zaksięgowana w dacie rozliczenia w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
 • Usługi budowlane - odwrotne obciążenie - faktura zostanie zaksięgowana do KPiR wg daty sprzedaży, a do rejestru sprzedaży VAT wg daty wystawienia zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych świadczonych na rzecz innych firm. Schemat ten stosuje się w przypadku świadczenia jako podwykonawca usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia w przypadku gdy usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT.
 • VAT w dacie wystawienia faktury - schemat ten stosuje się w przypadku, gdy obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie wystawienia faktury. Dotyczy to:
  a) dostaw energii elektrycznej
  b) świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, usług ochrony i dozoru, stałej obsługi prawnej i biurowej.
  c) dostaw książek drukowanych (dotyczy sprzedaży na rzecz podatników - firm; przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych należy wybrać schemat Zwykły)
  d) świadczenia usług budowlanych (dotyczy sprzedaży na rzecz podatników - firm; przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych należy wybrać schemat Zwykły) - jeżeli usługi objęte są procedurą odwrotnego obciążenia należy wybrać schemat: Usługi budowlane - odwrotne obciążenie.
 • Faktura za opinię biegłego sądowego - tego rodzaju faktury są księgowane tylko do rejestru VAT w momencie otrzymania części lub całości zapłaty. Schemat dotyczy czynności wykazywanych na rzecz sądów i prokuratury. Nie dotyczy ekspertyz na rzecz zwykłych podmiotów.