Faktury - schemat księgowy

  • Księguj do KPIR lub Ewidencji przychodów i rejestru VAT - faktura zostanie zaksięgowana zarówno do KPIR lub Ewidencji przychodów (w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej) oraz rejestru VAT. W przypadku faktur dotyczących m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług z UE lub spoza UE transakcja ze względu na swoją specyfikę zostanie zaksięgowana równocześnie do rejestru VAT sprzedaży i zakupu.
  • Księguj tylko do rejestru VAT - faktura zostanie zaksięgowana wyłącznie do rejestru VAT (rejestru sprzedaży przy fakturach przychodowych lub rejestru zakupu przy fakturach kosztowych). Schemat stosowany m.in. w przypadku:
    1. faktur zaliczkowych, gdy nie korzysta się ze schematu wystawiania faktur zaliczkowych w systemie,
    2. zakupów sfinansowanych dotacją, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu i dla których przysługuje jedynie odliczenie VAT.
  • Nie księguj - faktura nie zostanie zaksięgowana do żadnej ewidencji, będzie wyświetlana wyłącznie pod zakładką, w której została dodana (WYDATKI lub PRZYCHODY)w zależności, w którym miejscu w systemie został dodany dany dokument).