Faktury - stawki VAT

 • 23% stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE. Kwota netto trafia do deklaracji w pole 19, a VAT do pola 20.
 • 8% stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE. Kwota netto trafia do deklaracji do pozycji 17, a VAT do pola 18.
 • 5% stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE. Kwota netto trafia do deklaracji do pola 15, a VAT do pozycji 16.
 • 0% stawka VAT stosowana w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o VAT, która obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Kwota netto trafia do deklaracji do pola 13.
 • 0% WDT stawka VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli sprzedaży towarów na terenie UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT. Należy wystawić fakturę ze stawką 0% WDT, z której kwota netto pojawi się na deklaracji VAT w polu 21. Aby możliwe było użycie tej stawki zarówno podatnik jak i jego kontrahent muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i posiadać aktywny VAT. Transakcje zawierane z kontrahentami z terenu UE trafiają na deklarację VAT-UE miesięcznie lub kwartalnie.
 • 0% EXP stawka VAT stosowana w przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z kraju tzw. SAD. Jeśli sprzedawca nie jest w posiadaniu dokumentu należy tego typu transakcje potraktować jako sprzedaż krajową. Po uzyskaniu SAD-u należy odjąć VAT w stawce, w której sprzedaż była wcześniej wprowadzona i przedstawić ją w deklaracji w stawce 0% EXP. Kwota netto pojawi się w deklaracji w polu 22.
 • nie podl. stawka VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności na terenie UE. Stawkę stosuje się bez względu na to, czy kontrahent jest konsumentem czy prowadzi działalność. Kwota netto pojawi się w w deklaracji w polu 11.
 • nie podl. UE oznaczenie stosowane przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, gdzie miejscem świadczenia usług na rzecz:
  - podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, art. 28b pkt 1 - z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
  - podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, art. 28c pkt 1 - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.
 • zw stawka VAT, która nie ma wpływu na wysokość podatku VAT, gdyż obejmuje czynności i towary zwolnione z VAT-u np. znaczki pocztowe.
 • VAT rozlicza nabywca stawka VAT stosowana w przypadku dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca:
  1. sprzedaż złomu, tworzyw sztucznych czyli towarów z Zał. 11 do ustawy o VAT za wyjątkiem poz. 28a-c - bez względu na wartość transakcji
  2. sprzedaż laptopów, notebooków, telefonów komórkowych, konsoli, biżuterii (Zał. 11 poz. 28a-c) - gdy wartość jednolitej transakcji przekroczy 20.000 zł.