Faktury Vat

Zobacz: wystawianie faktury Vat

Wystawione w programie faktury sprzedaży są automatycznie księgowane w zakładce  Ewidencje » Rejestr sprzed.VAT oraz w zależności od formy opodatkowania Księga przychodów i Rozchodów/Ewidencja Przychodów ( dla ryczałtowców)


Faktury za usługi transportowe i budowlane.

Usługi transportowe i budowlane wymagają szczególnej  uwagi ze względu na moment powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w miesiącu wpłynięcia płatności (całości lub części),  jednak do 30 dni od daty sprzedaży.
Dlatego przy wystawianiu faktury należy w zakładce Zaawansowane w Schemacie księgowym wybrać pozycję faktura za usługi transportowe lub budowlane.


30-ego dnia nasz system automatycznie zaksięguje dokument do Rejestru sprzed. VAT.

W przypadku gdy płatność za fakturę nastąpi wcześniej należy ją zaznaczyć i użyć opcji Rozlicz. Następnie wpisać faktyczną datę płatności, od której zależeć będzie w jakim miesiącu system zaksięguje fakturę do Rejestru sprzed.VAT.

Zobacz też: Zamówienia , Faktury zaliczkowe , Faktury automatyczne, Duplikaty faktur, Zagraniczne faktury sprzedaży .