Faktury VAT korygujące

Ustawodawca w sposób szczególny potraktował zasady wystawiania faktur korygujących obniżające podatek należny VAT. Służą one do zmiany danych ewentualnie poprawy błędów  ujętych transakcji na pierwotnie wystawionej fakturze VAT, faktury korygujące nie służą do poprawy danych nabywcy. Przepisy narzucają w takim przypadku wystawianie not korygujących i to przez nabywcę.
Fakturą korygującą zmienia się dane w części zasadniczej określającej przedmiot sprzedaży oraz jej wartość, stawkę podatkową i kwotę podatku.


Treść, jaką może zawierać faktura korygująca, oraz przypadki, jakie wymagają wystawienia jej, określa § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Na mocy tego rozporządzenia faktury korygujące wystawia się gdy, udzielono rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrotu towaru,  zwrotu zaliczek, przedpłat i zadatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, pomyłek w cenie, stawce podatkowej, w kwocie wyliczonego podatku.
Wystawca faktury korygującej może obniżyć podatek należny tylko w przypadku, gdy posiada potwierdzenie jej odbioru, wraz z datą jej odebrania przez nabywcę. Bezpośrednio precyzuje to  art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej
Jak przechowywać e-akta osobowe?
Wiele wskazuje na to, że coraz bliżej jest do momentu, kiedy dokumentacja pracownicza będzie prowadzona i przechowywana w wersji elektronicznej. Czy przedsiębiorcy wiedzą jak przechowywać e-akta osobowe, aby dane w nich zawarte były bezpieczne? Sprawdź!
Czytaj dalej
Powiadomienia o niezgodnościach w JPK_VAT
Coraz większa grupa podatników ma obowiązek składania comiesięcznych plików JPK_VAT. Dowiedz się, jakie konsekwencje powoduje otrzymanie powiadomienia o niezgodnościach w JPK_VAT i czy jest ono jednoznaczne z nałożeniem kary na podatnika!
Czytaj dalej