Faktury VAT korygujące

Ustawodawca w sposób szczególny potraktował zasady wystawiania faktur korygujących obniżające podatek należny VAT. Służą one do zmiany danych ewentualnie poprawy błędów  ujętych transakcji na pierwotnie wystawionej fakturze VAT, faktury korygujące nie służą do poprawy danych nabywcy. Przepisy narzucają w takim przypadku wystawianie not korygujących i to przez nabywcę.
Fakturą korygującą zmienia się dane w części zasadniczej określającej przedmiot sprzedaży oraz jej wartość, stawkę podatkową i kwotę podatku.


Treść, jaką może zawierać faktura korygująca, oraz przypadki, jakie wymagają wystawienia jej, określa § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Na mocy tego rozporządzenia faktury korygujące wystawia się gdy, udzielono rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrotu towaru,  zwrotu zaliczek, przedpłat i zadatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, pomyłek w cenie, stawce podatkowej, w kwocie wyliczonego podatku.
Wystawca faktury korygującej może obniżyć podatek należny tylko w przypadku, gdy posiada potwierdzenie jej odbioru, wraz z datą jej odebrania przez nabywcę. Bezpośrednio precyzuje to  art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT.