Faktury - waluta obca

  • Faktura w obcej walucie, wystawiona w naszym systemie, zostanie automatycznie zaksięgowana według kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia.