Windykacja - giełda długów

  • Na wydruku wezwania do zapłaty zostanie zamieszczona informacja o dodatkowych konsekwencjach braku zapłaty - ostrzeżenie o publikacji długu i danych dłużnika na giełdzie wierzytelności