Windykacja - przeterminowane należności

  • Suma przeterminowanych należności (na podstawie faktur VAT, bez VAT i marża) danego kontrahenta podlegająca windykacji