Faktury - zamówienie

  • Zamówienia w naszym systemie są zwykłymi fakturami pro forma.
  • Zamówienia (faktury pro forma) nie są dokumentami księgowymi.
    Nie trafiają zatem do rejestru VAT i księgi przychodów i rozchodów.
  • Na podstawie zamówienia można wystawić:
    • jedną, zwykłą fakturę VAT, lub
    • dowolną liczbę faktur zaliczkowych zakończonych fakturą końcową. Suma wszystkich zaliczek powinna być równa kwocie zamówienia.