Filtrowanie danych w tabeli

Do filtrowania danych służy narzędzie znajdujące się z prawej strony poniżej tabeli (rys.1, 2)

rys.1

rys.2

W zależności od rodzaju tabeli i danych tam się znajdujących filtracja odbywa się wg różnych kryteriów:

rys.3

rys.4

rys.4

rys.5

rys.6

Wg kryterium Stan realizacji filtrowane są proformy zrealizowane, czyli te, dla których wystawiono fakturę VAT lub chociaż jedną fakturę zaliczkową oraz niezrealizowane.

rys.7

Rzetelność oznacza kontrahentów, dla których nie istnieją niezapłacone faktury sprzedaży. Wg kryterium Użytkownika filtrowanie odbywa się ze względu na właściciela wprowadzonego obiektu. 

Rozwijając paski wyboru użytkownik dokonuje wyboru sposobu filtrowania danych. Jeśli któreś z pól pozostawi puste, oznacza to że dane nie będą filtrowane wg kryterium tego pola.