Fiskalizator

  • Poniższe dane należy wpisać w oknie konfiguracji programu Fiskalizator, po zainstalowaniu go na swoim komputerze.