Numer fiskalny

  • Aby zmienić numer fiskalny, należy usunąć drukarkę i dodać ją ponownie.