Import transakcji BNP Paribas

Import transakcji z banku BNP Paribas

Format danych akceptowany przez mechanizm importu:

  • separator danych (brak)
  • strona kodowa utf8
  • separator dziesiętny , (przecinek)
  • format daty rrmmdd
  • separator daty (brak)
  • pola tekstowe w cudzysłowach nie
  • nazwy pól w nagłówku nie