Import transakcji ING Bank Śląski

Import transakcji z banku ING Bank Śląski

Format danych akceptowany przez mechanizm importu:

 • separator danych ; (średnik)
 • strona kodowa utf8
 • separator dziesiętny , (przecinek)
 • format daty rrrr-mm-dd
 • separator daty - (myślnik)
 • pola tekstowe w cudzysłowach tak
 • nazwy pól w nagłówku tak

Plik z poniższą (wymaganą) kolejnością kolumn można samemu przygotować po stronie banku.

 1. data transakcji
 2. szczegóły płatności linia 1
 3. kwota
 4. nazwa i adres kontrahenta