Indywidualne ceny produktu

  • Przy zaznaczeniu tej opcji cena sprzedaży jest ustalana indywidualnie dla każdej grupy cenowej niezależnie od ceny zakupu danego towaru.