Jednostka podstawowa

  • Jednostka podstawowa - jednostka określona przez użytkownika (w Ustawienia » Firma » Inne » Magazyn » Jednostki), która będzie podstawą przeliczenia (pierwszy wiersz).