Kadry

Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadzamy moduł Kadry, który umożliwi Państwu ewidencję pracowników, tworzenie umów (o pracę, zlecenia, umowy o dzieło), tworzenie list płac, prowadzenie ewidencji czasu pracy, wydruki list obecności, kartotek wynagrodzenia i pasków płacowych, a także tworzenie deklaracji PIT-11 i zaliczek PIT-4.

Zmieniliśmy również druk deklaracji ZUS-DRA. W związku z wprowadzeniem załączników RCA / RSA / RZA przygotowaliśmy nowy wygląd druku deklaracji zawierający kolorowe tło.Kolejną nową funkcjonalnością jest możliwość wprowadzania remanentów i uwzględniania ich przy zaliczce na podatek dochodowy. W księgowaniu przychodów dodaliśmy również nowe stawki podatku i możliwość określenia waluty. W Ustawieniach można już wprowadzić samochód nie będący środkiem trwałym (leasing).

Wiele zmian pojawi się również w zakładkach Produkty i Kontrahenci. Wprowadziliśmy kategorie produktów, możliwość masowej modyfikacji produktów i kontrahentów. Rozszerzone zostały również podsumowania na listach faktur i wydatków.
Pakiet Faktura premium został wzbogacony o możliwość dodawania wydatków.

Przydatną zmianą jest również druk adresu korespondencyjnego kontrahenta na odwrocie oryginału faktury.