Kadry - autorskie koszty uzyskania przychodów - koszty innych zleceniodawcow

  • Należy wprowadzić łączną kwotę (narastająco od początku roku podatkowego) odliczonych 50% kosztów uzyskania przychodów zleceniobiorcy z tytułu umów z przeniesieniem praw autorskich zawartych z innymi zleceniodawcami.
    Od 2018 roku, po przekroczeniu limitu 85 528 zł
    , od przychodu zleceniobiorcy nie będą odliczane koszty uzyskania przychodów, o czym więcej tutaj.