Kadry - autorskie koszty uzyskania przychodów - koszty innych zleceniodawcow

  • Należy wprowadzić łączną kwotę (narastająco od początku roku podatkowego) odliczonych 50% kosztów uzyskania przychodów zleceniobiorcy z tytułu umów z przeniesieniem praw autorskich zawartych z innymi zleceniodawcami. Po przekroczeniu limitu 42 764 zł, od przychodu zleceniobiorcy nie będą odliczane koszty uzyskania przychodów.