Kadry - data księgowania ZUS-u za wynagrodzenia w części pracodawcy (umowa zlecenia)

  • Składki ZUS z wynagrodzeń w części płaconej przez płatnika składek z umów cywilnoprawnych, można wliczyć w koszty (zaksięgować w KPiR) dopiero w miesiącu zapłaty tych składek.