Kadry - data wypłaty wynagrodzeń

  • Data wypłaty ma również wpływ na termin zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego pracowników PIT4. Składki ZUS płaci się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, zaś podatek PIT4 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.