Kadry - umowa o pracę - ulga podatkowa

  • Jeśli pracownik jest zatrudniony jeszcze w innej firmie i tam przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy już jest uwzględniona kwota zmniejszająca podatek należy zaznaczyć opcję brak.
  • Pracownik zobligowany jest do złożenia pracodawcy druku PIT-2, w którym oświadcza że ten płatnik będzie odliczał od zaliczek kwotę zmniejszającą podatek.
  • Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania małżonków, jego zaliczki mogą być zmniejszane o podwójną kwotę zmniejszającą podatek pod warunkiem, że małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej).