Kadry - Identyfikator podatkowy

  • Pracownicy którzy prowadzą działalność gospodarczą powinni być identyfikowani numerem NIP. Pozostali powinni być identyfikowani numerem PESEL.
  • Obcokrajowy mogą posługiwać się numerem paszportu.