Kadry - Identyfikator podatkowy

  • Pracownicy którzy prowadzą działalność gospodarczą powinni być identyfikowani numerem NIP. Pozostali powinni być identyfikowani numerem PESEL.