Kadry - kod choroby

W myśl art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej ustawą zasiłkową) podstawę wymiaru świadczenia chorobowego kody literowe zamieszczane na drukach ZUS ZLA oznaczają:
  • kod A – niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • kod B – niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży i jednocześnie informuje płatnika zasiłku o obowiązku wypłaty świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru (także wówczas, gdy niezdolność do pracy ubezpieczonej przypada na okres pobytu w szpitalu); umieszczenie przez lekarza kodu B uprawnia ubezpieczoną do korzystania z okresu zasiłkowego w wymiarze 270 dni;
  • kod D – niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
  • kod E – niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.