Kadry - kod tytułu ubezpieczenia

  • Kod tytułu ubezpieczenia pracownika będzie użyty w imiennych raportach miesięcznych (RCA, RSA) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Kody nie mają wpływu na wyliczenia list płac i rachunków w systemie.