Kadry - prawa autorskie

  • Standardowo koszty uzyskania przychodu przy umowach zlecenie i o dzieło wynoszą 20%, jednak w przypadku umów z przekazaniem praw autorskich na zamawiającego koszty te wynoszą 50%.
  • Zaznaczenie tej opcji powoduje konieczność dodania zapisów w umowie o przeniesieniu praw autorskich. Należy to zrobić samodzielnie korzystając przy wydruku z trybu edycji (Drukuj » Tryb edycji).