Kadry - prawa autorskie

  • Standardowo koszty uzyskania przychodu przy umowach zlecenie i o dzieło wynoszą 20%, jednak w przypadku przeniesienia przez umowę praw autorskich na zleceniodawcę koszty wynoszą 50%.