Kadry - procent podstawy chorobwego

  • Jaki procent podstawy chorobowego dostanie pracownik jako wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy
  • Pracownik ma prawo do 80% podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz pobyt w szpitalu do 33 dni choroby. W przypadku pracownika, który ukończył 50 lat - łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.
  • W przypadku choroby przypadającej w czasie ciąży lub wypadku w drodze do pracy pracownik ma prawo do 100% podstawy wynagrodzenia chorobowego.