Kadry - stopa procentowa podatku

Po zmianie przepisów od 1 października 2019 roku w systemie pojawiła się możliwość wyboru właściwej stawki podatku:

  • automatyczna - dostępna wyłącznie przy umowach o pracę. Po wyborze tej opcji system będzie pilnował wartości progu podatkowego - do granicy 85 528 zł naliczy podatek od stawki 18% (wypłaty do końca września 2019), po zmianach 17% (wypłaty od 1 października 2019), a po przekroczeniu ograniczenia podatek będzie liczony od 32%. Przy pozostałych umowach próg podatkowy zmienia się na wniosek zatrudnionego ręcznie, limit będzie kontrolowany przez system.
  • 17% - obowiązuje od 1 października 2019 roku. Po zaznaczeniu tej stawki system nie pilnuje przekroczenia progu podatkowego, może ona być stosowana w sytuacji, gdy przykładowo pracownik składa oświadczenie o rozliczaniu się z małżonkiem i zaniechaniu naliczania zaliczek od wyższej stawki 32%.
  • 17,75% - może być stosowana na wniosek pracownika od 1 października do grudnia 2019 roku. Będzie ona stosowana na cele rozliczenia zeznania rocznego. Próg podatkowy nie jest tu pilnowany.
  • 18% - stawka ta jest właściwa dla dochodów osiągniętych do 30 września 2019 roku. Po jej wyborze próg nie jest kontrolowany.
  • 32% - stawka dla pracowników, którzy przykładowo przychodzą do pracy w trakcie roku, a u poprzedniego pracodawcy przekroczyli już pierwszy próg podatkowy. W przypadku innych umów niż umowa o pracę stawkę tę stosuje się na wniosek pracownika.