Kadry - umowa cywilnoprawna - FEP

  • Jeżeli umowa zostanie zawarta z własnym pracownikiem, który wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wówczas wynagrodzenie z tytułu umowy uwzględnione jest w podstawie wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Bez znaczenia jest czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.