Kadry - umowa o dzieło - własny pracownik

  • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest obciążona obowiązkowymi składkami na ZUS. Jeśli zleceniodawcą jest inna firma, ale wykonuje się umówione dzieło dla aktualnego pracodawcy, również należy zaznaczyć tę opcję.