Kadry - umowa o dzieło - zwolnienie z FP

Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składki na Fundusz Pracy z świadczeń które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Zwolnienie z tego obowiązku występuje gdy:

  • Suma przychodów wykonawcy dzieła ze wszystkich źródeł, objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.
  • Własny pracownik (kobieta) ukończyła 55 lat lub własny pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat.