Kadry - zapisywanie do dokumentów

  • Wygenerowany plik pdf zostanie dołączony do dokumentów pracownika tylko w przypadku, gdy będzie się generować plik bezpośrednio dla pracownika lub dla wpisu powiązanego z pracownikiem (np dla faktury).