Kadry - zryczałtowany podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych

  • W przypadku umów do 200 zł należy stosować zryczałtowany podatek 18%. Od takich umów odprowadza się zaliczkę PIT-8A i składa do końca stycznia za poprzedni rok deklarację roczną PIT-8AR. Dla tego rodzaju umów nie wystawia się PIT-11.