Księgowanie - data odbioru faktury

  • Wydatki zwykle księgowane są do rejestru VAT po dacie odbioru faktury.