Księgowanie - korekty - księgowanie do KPiR

  • Jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r., korekta wynikająca z pomyłki powinna zostać zaksięgowana w tym samym okresie co faktura pierwotna, a więc zwykle zgodnie z datą jej wystawienia bądź ujęcia w kosztach. W pozostałych przypadkach (np korekta ze względu na udzielony rabat lub zwrot towaru) jako datę księgowania należy wskazać dzień otrzymania korekty. Więcej na temat zasad korekty wydatków można przeczytać tutaj.