Księgowanie - korekty - księgowanie do VAT

  • W tym polu należy wprowadzić datę otrzymania faktury korygującej. Więcej na temat zasad korekty wydatków można przeczytać tutaj.