Księgowanie - metoda amortyzacji

  • Więcej o metodach amortyzacji i warunkach jaki musi spełniać podatnik można znaleźć tutaj.