Księgowanie - samochody - leasing - odliczony VAT w poprzednim systemie

  • Pole to należy wypełnić w przypadku gdy istnieją faktury VAT za leasing lub dzierżawę pojazdu osobowego, zaksięgowane poza systemem wfirma.pl. Należy wpisać sumę odliczonego VAT-u z tych faktur. Służy to kontrolowaniu limitu odliczeń podatku VAT za leasing i dzierżawę, który wynosi 60% podatku ale nie więcej niż 6000 zł sumy odliczonego podatku z wszystkich faktur.
Uwaga! Konieczność uzupełnienia pola dotyczy tylko pojazdów wprowadzanych z datą przed 2014-04-01 roku.