Księgowanie - rejestr VAT - Import usług art. 28b

  • Miejscem świadczenia usług, a tym samym opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie posiada siedziby to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada tych dwóch pierwszych to miejsce w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu z zastrzeżeniem art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.