Księgowanie - remanent

Remanent to czynność mająca na celu zbadanie ilości artykułów na stanie magazynowym na początek okresu (remanent początkowy) oraz na jego na koniec (remanent końcowy).

Remanent początkowy wprowadza się w programie tylko raz, tuż po założeniu konta.

Zapisana wartość remanentu automatycznie pojawia się w Księdze przychodów i rozchodów/Ewidencji przychodów (ryczałt).

W kolejnych okresach należy już wprowadzać jedynie remanent końcowy bieżącego roku podatkowego - staje się on automatycznie remanentem początkowym następnego roku.

Przy sporządzaniu remanentu częściej niż co rok program uwzględnia różnice remanentowe przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.