Księgowanie - rozliczenie międzyokresowe kosztu

  • RMK - rozliczenie międzyokresowe kosztu. Opcję należy zaznaczyć w przypadku rozliczania kosztów metodą memoriałową, gdy wydatek dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego. Uzupełnij daty obowiązywania wydatku (od -do) a system automatycznie podzieli oraz zaksięguje odpowiednią część kosztu w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu). W przypadku wydatków związanych z pojazdem, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, koszt zostanie przypisany do listy wydatków objętych kilometrówką.