Księgowanie - wartość początkowa środka trwałego

  • Wartością początkową środka trwałego w większości przypadków jest jego wartość netto zwiększona o związane z nim inne koszty.
  • Przykłady dodatkowych kosztów:
    • w przypadku samochodu koszt rejestracji.
    • w przypadku maszyny koszt montażu.
    • itp.
  • W przypadku zakupu samochodu osobowego, system automatycznie zwiększa wartość początkową o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu.