Księgowanie - stawka amortyzacji przy wartościach niematerialnych i prawnych

  • Stawki amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych są ustalane przez podatnika indywidualnie. Więcej o zasadach wyznaczania stawek można poczytać tutaj .
  • Stawka określa procent wartości początkowej WNiP jaka zostanie zamortyzowana w trakcie jednego roku.