Księgowanie - import towarów

  • Uproszczona procedura importu towarów spoza UE na podstawie art. 33a ustawy o VAT wymaga pozwolenia z urzędu celnego oraz wcześniejszego zawiadomienia urzędu skarbowego.
  • Wydatek zostanie zaksięgowany w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów.
  • Brak spełnienia wymogów formalnych procedury uproszczonej powoduje konieczność rozliczenia importu towarów na zasadach podstawowych.