Księgowanie - import towarów

  • Nabycie towarów od kontrahenta prowadzącego działalność poza terytorium naszego kraju, poza terytorium Unii Europejskiej.
  • Jest to uproszczona procedura importu na podstawie art. 33a ustawy o VAT.
  • Wydatek zostanie zaksięgowany w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów.