Księgowanie - Import usług

  • W myśl ustawy o VAT import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Podatnikiem w tym przypadku może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej gdy nabywa usługi świadczone przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania (lub pobytu) poza terytorium Polski.