Księgowanie - Zapłacono

  • Pole służy do kontrolowania stanu płatności wydatków.
  • Od 1 stycznia 2013 roku została wprowadzona zmiana w ustawie o podatku dochodowym oraz podatku VAT nakładająca sankcje na firmy nie płacące zobowiązań. Sankcje polegają na cofnięciu kosztu oraz odliczenia podatku VAT (do czasu zapłacenia faktury) w wymienionych w ustawach terminach. System wFirma.pl automatycznie dokonuje tego rodzaju zapisów na podstawie płatności dodanych do wydatku.