Księgowanie - Zapłacono

  • Pole służy do kontrolowania stanu płatności wydatków.
  • W przypadku faktur VAT u czynnych podatników VAT nieopłacenie faktury w ciągu 90 dni od daty terminu płatności powoduje automatyczne zastosowanie obowiązkowej ulgi na złe długi, czyli wyksięgowania odliczonego VAT z rejestru VAT zakupów. Więcej szczegółów w artykule pomocy: ulga na złe długi.